TEAM BONDING


Vad krävs för att kunna ha ett team som är glada, produktiva och högeffektiva?


Med mina snart 11 år som ledare av små, mellan och stora team på uppemot fyrtio personer, har jag verkligen med tiden fått insikt i vad grundmuren i ett välfungerande och effektivt team är. 

Det krävs bland annat tillit, lojalitet, förståelse och respekt mellan en ledare och sitt team. När ett team känner sig psykologiskt tryggt, ökar deras naturliga potential. Lyckas man som ledare skapa en miljö vart teamet kan utveckla sig med hjälp av sin ledare, få rätt verktyg och positiv miljö där dom kan nå sin fulla potential, då får man ett team som ger allt. 

Vad definierar ett högeffektivt team? 
Ett högeffektivt, välfungerande eller framgångsrikt team är en grupp som jobbar mot ett eller flera gemensamma mål tillsammans med sin ledare och som har förmåga att få saker gjorda på ett bra sätt samtidigt som individerna mår bra och är lyckliga under tiden. Ett sådant välfungerande team känner ett ansvar och lojalitet till sin ledare och företaget. 

Tillsammans kan vi ta reda på vad du som ledare behöver för att bli den bästa ledaren för ditt team,  samtidigt som vi lyssnar in teamets synpunkter, feedback och utvecklingsområden. Vi skall alla ro båten åt samma håll med rätt tempo och målmedvetenhet. 

Låt mig vara till hjälp för dig som ledare lika som att du kan vara till hjälp för ditt fantastiska team!