COACHING

Vad är Coaching?


Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik som fokuserar på att hjälpa en person eller en grupp att bli mer aktiv samt mer effektivt använda sina förmågor för att nå önskade mål.

Situationen du befinner dig i eller det beteende du har i nuläget är vår utgångspunkt. Vi jobbar härifrån och framåt. Vi tittar på vad du vill jobba med och fokuserar framåt. Tillsammans sätter vi upp huvudmål och delmål/delavslut i varje möte.

För mig är coaching en hjälp till att kunna organisera alla tankar och känslor som fyller oss dagligen. Hjälpen att kunna tydliggöra vad man vill åstadkomma, vad som är viktigt och hur man kan närma sig ett förverkligande av det man önskar. Coaching för mig är: härifrån och framåt - Hur, när och på vilket sätt.
Vad kommer jag göra för dig som din coach?

Min främsta uppgift är att hjälpa dig (klienten) att vara framgångsrik i din egen förändringsprocess.
Coachen håller i ramen av samtalen samt hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring och utveckling. Coachen är specialist på den utvecklingsprocess som främjar, frigör och utvecklar människans inre potential. Med hjälp av rätt frågor hjälper coachen klienten att se nya möjligheter till nya tankar, perspektiv och förhållningssätt. Coachen hjälper sin klient att sätta realistiska mål, hålla fokus på målet samt uppmuntra klienten på vägen mot målet.
Som din coach hjälper jag dig att få klarhet i vad du önskar och strävar efter. Tillsammans kommer vi göra en resa där tydlighet, effektivitet och aktiva beslut hjälper dig att ändra dina mönster, tona ned oönskade beteenden eller lösa dina problem. I förlängningen en resa som tar dig till dina mål.
Tillsammans tydliggör vi när det är dags att lyssna på huvudet, magen och inte minst hjärtat.
Det är oerhört viktigt med balans, inte bara i livets pussel. Vi behöver även hitta balansen i vårt känsloliv, våra tankar och våra beslut.


När används coaching?
Coaching används för personlig utveckling och förändringsarbete, individuellt och inom grupper och organisationer. Det passar alla som vill förstå vad dom vill i sitt arbete och/eller i sitt privata liv, alla som vill ha kvalitet i sin kommunikation, öka sin förmåga att hantera förändringar och skapa ny mening. Coaching används för att utveckla, ändra, lösa problem eller att uppnå en ny önskan i livet.
Har du tankar som ockuperar ditt huvud dagligen, tankar som tar din tid och energi?
Med hjälp av coaching kan du kartlägga dessa tankar och prioritera vilka som behöver tas i tu med.
Coachingen hjälper dig att ta första steget.


Min inriktning på coachning
En coach som har gått en ICF-godkänd utbildning sitter med kunskapen om processen oavsett vem du är eller vilket område du önskar att coachas inom. Däremot är det vanligt att en coach har sina specifika verktyg som hjälper dom att rikta in sig på en viss typ av coaching. Du som klient ska alltid känna dig trygg, bekväm, sedd och hörd när du väljer en coach att göra din resa med. Det är oerhört viktigt att samtalen, kemin och processen känns bra för dig som klient.
Jag har i 17 år jobbat med mina kunders yttre och haft som mål att matcha det med deras inre. Nu har jag kunskapen, verktygen och äran att även få jobba med deras inre som utgångspunkt. "Inifrån och ut" är något jag har med mig varje dag i mitt arbete. Jag vill jobba med ett holistisk förhållningssätt och fokusera på individens välmående, självförtroende och självkänsla lika mycket som på potentialen och förmågan att faktiskt lyckas med att nå sina mål. För mig är det oerhört viktigt att skaffa sig en god insikt kring sina styrkor, men även kring sina potentiella utvecklingsområden. Oavsett om det handlar om att vara en god ledare eller att lyckas komma igång med träningen, så behöver vi hitta motivationen till just den målsättningen. Det gör vi som bäst när vi verkligen ser till våra egna egenskaper och synliggör vilka verktyg som redan finns i vår verktygslåda. Och vilka vi måste skaffa oss.

Hur går det till? 
Vi bokar in ett kostnadsfritt första möte, du får välja om du önskar att ses digitalt eller in real life. 
Sedan går vi igenom eventuella funderingar du har, jag berättar det jag tycker är viktigt att du tar med dig innan vi kommer igång och vi bestämmer tillsammans hur många sessioner vi behöver boka in för att på ett realistiskt sätt kunna ta oss närmare ditt önskade mål. 
Du är även varmt välkommen att mejla mig vid eventuella frågor innan det första mötet såklart. 


WHEN YOU SHIFT ON THE INSIDE, YOUR LIFE SHIFTS ON THE OUTSIDE